Wieża Ciśnień

Wieża Ciśnień


Wieża ciśnień wybudowana została w 1899 roku. Mierzy 31,26 metrów. Neogotycka.

Wieża wodociągowa. Bardzo intensywny rozwój Chełmna w połowie XIX wieku spowodował wzrost zapotrzebowania na wodę oraz modernizacji wodociągów w Chełmnie. Wcześniej, na potrzeby wodociągu w Chełmnie, wykorzystywano wieżę cisnień, znajdującą się ma rynku. Nową koncepcję wodociągową w Chełmnie, opracował inż. Heinrich Metzger, budowniczy z Bydgoszczy, która zawierała także wzniesienie nowej wieży ciśnień. W 1898 uchwalono budowę nowej wieży, przy ulicy Dominikańskiej.

Ciekawą informacją dotyczącą wieży cisnień, może być fakt umieszczenia 13kwietnia 1899, na szczycie wieży, aktu erekcyjnego w cynowej puszczce. Akt, opatrzony był  pieczęcią opłatkową miasta Chełmna i monetą o wartości 10 fenigów.

Puszkę odnaleziono w 1984 roku i przekazano Muzeum Ziemi Chełmińskiej.

Wieża ciśnień z XIX wieku służyła na potrzeby miasta do połowy lat 80-tych XX wieku.