Ratusz w Chełmnie Previous item SOUNDSCAPE MIRROR Next item PRACOWNIA K.

Ratusz w Chełmnie


Renesansowy Ratusz w Chełmnie to najbardziej rozpoznawalne miejsce miasta. Gotycko – renesansowa budowla jest jedną z najpiękniejszych obiektów sztuki renesansowej w Polsce.

Podstawowe informacje:

  • data powstania Ratusza w Chełmnie: 1567-1572; na miejscu wcześniejszego gotyckiego ratusza z około 1298 roku;
  • renesansowy (z wykorzystaniem budowli gotyckiej);
  • początkowo ratusz średniowieczny to budowla jednopiętrowa z wolnostojącą czworoboczną wieżą; w II połowie XVI wieku przebudowana do formy obecnej – z wysoką attyką, hełmem na zwieńczeniu wieży i zegarem wykonanym po 1589 roku przez zegarmistrza z Torunia , G. Wilhelma, z mechanizmem wydzwaniającym; kolejna przebudowa w 1887 roku – nadbudowano drugie piętro i wykuto otwory okienne w attyce; w tym okresie przeniesiono również na na zewnętrzną, zachodnią ścianę, z kościoła farnego, tzw. pręt chełmiński – miara długości 4,325 m z podziałem na mniejsze jednostki, obowiązująca we wszystkich miejscach lokowanych na prawie chełmińskim;
  • restaurowany po II wojnie światowej w latach 1956-1959 oraz w latach 70-tych XX wieku;
  • siedziba Rady i Ławy miejsckiej; siedziba sali wagi, izby letniej, archiwum, sali sądowej
  • obecnie: Muzeum Ziemi Chełmińskiej;

Architektura budowli:

Ratusz w Chełmnie to budynek trzykondygnacyjny, wybudowany na planie prostokąta, umiejscowiony na Rynku miejskim, w jego zachodniej części. Ściany charakteryzuje nierówny podział na każdej kondygnacji. Fasada chełmińskiego Ratusza – ma cztery portale, z flankującymi kolumnami, podtrzymujące trójkątne naczółki. Portal główny – na zwieńczeniu umieszczono relief i kartusz. Pomiędzy kondygnacjami Ratusz rustykowana opaska. Okna na pierwszym piętrze zwieńczone naczółkami w kształcie oślich grzbietów lub trójkątów. Na szczycie północnym znajduje się arkada ze zdobionym kartuszem, wykonanym w stiuku. Na drugim piętrze umiejscowiono attykę – bogato zdobioną, z prostokątnymi oknami, przedzielonymi kolumienkami. Nad boniowanym fryzem widnieje rząd ozdób (sterczyny, szczyciki, woluty, ujęte w narożne wieżyczki).Na dachu Ratusza w Chełmnie wznosi się czworoboczna wieża – jej ściany zdobione są boniowaniem, z tarczmai zegarowymi. Nakryta jest tarasem widokowym z balustradą i zwieńczoną barokowym hełmem. Na ścianie zachodniej umejscowiona została dawna miara wzorcowa dla całego państwa krzyżackiego tzw. pręt chełmiński długości 432,5 cm. Wewnątrz  Ratusza znajdują się  sale reprezentacyjne, zdobone sztukateriami i freskami.

Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 27 sierpnia 1929 roku Ratusz w Chełmnie został wpisany do rejestru zabytków.