Jeśli jesteś właścicielem restauracji, kawiarni, cukierni, baru, bistro czy karczmy, to poniższa oferta skierowana jest właśnie do Ciebie!

Perspektywy – Nine Hills Festival jest wydarzeniem wymagającym naszej współpracy. Zapewnienie odpowiedniej bazy gastronomicznej wszystkim uczestnikom festiwalu to jeden z logistycznych priorytetów, dzięki którym pobyt w Mieście Sztuki będzie odbywał się w przyjemnej atmosferze.

Dlatego też szukamy partnerów w tej dziedzinie. Jeżeli zechciałbyś znaleźć się na tej stronie internetowej, zachęcamy Cię do zgłoszenia się (9hillsfestival@gmail.com) i podjęcia z nami współpracy na rzecz festiwalu, a tym samym zapewnienia wszystkim gościom talerza pożywnej strawy i dzbanka zimnej wody. Liczymy na Twoje wsparcie!