Brama Grudziądzka

Brama Grudziądzka


Brama Grudziądzka to jedyna zachowana brama miejska, jedno z elemetnów obwarowań miasta. Dawniej zwana Grubińską lub Bramką. Główna brama miejska, broniąca głównego wjazdu do Chełmna.

Pierwotnie byłą to brama obronna z przylegającymi do niej murami obronnymi po obu stronach, z zabudową mieszkalną. Przed bramą znajdował się głęboki rów, a wjechać do miasta można było przez zwodzony most. W tym miejscu kiedyś mieściło się więzienie miejskie. W 1694 roku wybudowano renesansową kaplicę – w miejsce przebudówki i mostu zwodzonego. Dzięki kaplicy Brama Grudziądzka uniknęła rozbiórki w XIX wieku (w Chełmnie istaniało jeszcze pięć bram miejskich, które zburzono w II połowie XIX wieku).

Brama Grudziądzka budowana została ok. 1609 roku, w wyniku rozbudowy bramy gotyckiej – z XIII-XIV wieku, kiedy to dobudowano od zewnętrznej strony, w miejscu gotyckiego przedbramia – renesansową kaplicę (renesans niderlandzki). Otynkowaną kaplicę wieńczy manierystyczny szczyt w formie niderlandzkiej. Na fasadzie w niszy zwanej „Na Bramce”, znajduje się otoczem kultem rzeźba Matki Boskiej Chełmińskiej, zrekonstruowana po tym jak oryginał z XVII-XVIII wieku zniszczono w 1945 roku.

Pierwotnie w kaplicy bramy znajdował się cudowny obraz Matki Boskiej Chełmińskiej – Piety Chełmińskiej, do którego odbywały się pielgrzymki. W 1649 przeniesiono go do Kościoła farnego Wniebowzięcia NMP.

W grudniu 1939 roku nisza w Bramie Chełmińskiej została zamurowana przez Niemców, a rzeźba Piety zniszczona. Niszę i arkadę wjazdową oraz rzeźbę Matki Boskiej Bolesnej Chełmińskiej  odtworzono w 1946 roku. odtworzono. Obecnie kaplica jest otynkowana z wykonaną w tynku imitacją boniowań.

Dokładny adres: ul. Grudziądzka, ul. Dworcowa, Chełmno